Yazılarım

Yazılarım


Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu​

Kitap tanıtım ve eleştirileri:
1. “Neşâtî; Şerh-i Ba‘z-ı Kasâid-i Urfî, -ilâveli ve gözden geçirilmiş ikinci baskı- (hazırlayan: Dr. Turgut Karabey-Dr. Mehmet Atalay), Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum 1999”, İlmî Araştırmalar, 8, İstanbul 1999, 331.
2. “Prof. Dr. Atilla Şentürk; Osmanlı Şiiri Antolojisi, YKY, İstanbul 1999, XIII+674s.”, Virgül, 29, İstanbul 2000, 46-48.
3. “Prof. Dr. Mustafa İsen; Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, X+581s.”, İlmî Araştırmalar, 9, İstanbul 2000, 261-262.
4. “Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan; Fatih Divanı ve Şerhi (Metin, Nesre Çeviri ve Şerh), Eminönü Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2004, 260s + orijinal metin”, İlmî Araştırmalar, 17, İstanbul Güz 2004, 180-182.
5. “Prof. Dr. Hayati Develi; Dil Doktoru-Dil ve Türkçeye Dair Yazılar (2. Baskı), 3F Yayınevi, İstanbul 2006, 199 s.”, Türk Dili, XCII, Aralık 2006, 660, 594-596.
6. “Prizren’de Bir Facia Yahut Şairin Başına Gelenler”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 16, İstanbul 2007, 199-221.