Uluslararası Bildiriler

Uluslararası Bildiriler

Prof.Dr.Murat Ali KARAVELİOĞLU


​B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. “Tacizade Cafer Çelebi’nin Nesip Kısmı Av Sahneleri Olan Bir Kasidesi: Sultan II. Beyazıt Methiyesi”, Uluslar Arası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, M. Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-16 Kasım 2006, Av ve Avcılık Kitabı (Editörler: Emine Gürsoy Naskali – Hilâl Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul 2008, 597-611.
B2. “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Fuzuli, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti Adlı Eseri”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslar arası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul 27-28 Mayıs 2008, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları: 8, İstanbul 2009, 45-58.
B3. “Necati Beğ’in Yayımlanmamış Bir Kasidesi”, Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Beğ Anısına 1. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit 15-17 Nisan 2009, Kocaeli Belediyesi Kültür Yayınları: 16, İzmit 2009, 281-308.
B4. “Yunus Emre’nin Coğrafyası”, X. Uluslar arası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri, 6-8 Mayıs 2010, Eskişehir 2011, 539-547.
B5. “Tarihin Edebiyatı: 15. ve 16. Yüzyıl Kasidelerinde Tarihi Arka Plan”, Kasideye Medhiye (Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler) Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul Şehir Üniversitesi 27 Nisan 2012, İstanbul 2013; Klasik Yayınları, İstanbul 2013, 380-455.
B6. “Mahremi Türkî-i Basit Şairi midir?”, Uluslar arası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi 30 Mayıs – 1 Haziran 2012, TDK Yayınları, Ankara 2013.
B7. “Contributions of Balkan Countries to Classical Turkish Literature”, 2nd International Balkan Annual Conference, 10-13 October 2012, Tirana/ALBANIA, 2013; Conference Proceeding Book, vol. II, 309-327.
B8. “Tulip Era from the Perspective of a Majmua”, 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1-5 October 2013, Universidad de Alcala, SPAIN.
B9. “The Youth and Expectations From Young People in Ikbal”, 100. Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From The Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Bahawalpur/Pakistan 2015, 61-70.

B10. “Ahmedi’nin ‘Seyf ü Kalem’ Kasidesi (=Şehzade Emir Süleyman Methiyesi)”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS) Tam Metin Kitabı, 26-28 Eylül 2019, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van 2019, 97-104.

B11. “Klasik Türk Şiirinin Kurucu Şairlerinin Kasidelerinde Yaratılış Gerçeği”, III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Ekim 2019, Iğdır 2019, 599-621.