Ulusal Bildiriler

Ulusal Bildiriler

Prof.Dr. Murat Ali Karavelioğlu


 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. “İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi Adlı Eseri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul 25-26 Mayıs 2009, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul (Editör: Feridun M. Emecen), Kitabevi 2010, 335-349.

Ulusal Bildiriler
D2. “Güneş Kasidesi Bağlamında Ahmet Paşa’nın Lâmiî Çelebi’ye Etkisi”, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, s. 202-222.