Ansiklopedi Maddeleri

Ansiklopedi Maddeleri

Prof.Dr. Murat Ali Karavelioğlu

E. Ansiklopedi Maddeleri:
E1. “Abdullah Efendi (Sarı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 15-16.
E2. “Abdullah Vassaf Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 21.
E3. “Abdurrahman Paşa (Nişancı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 32.
E4. “Ahmed Bican (Yazıcızade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 110-111.
E5. “Ahmet Paşa (Veliyyüddinzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 154-155.
E6. “Ârif Çelebi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 249.

E7. “Aşkî (Aşkî-i Kadîm)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 262-263.
E8. “Azmî (Pîr Mehmed)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 281-282.
E9. “Beyânî (Cârullahzade Şeyh Mustafa)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 317-318.
E10. “Fevrî (Ahmed)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 456-458.
E11. “Gavsî (Ahmed)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 475.
E12. “Gazâlî (Deli Birader)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 476-477.
E13. “Hâkânî (Mehmed)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 507.
E14. “İsmail Âsım Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, 661.
E15. “Nahîfî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 336.
E16. “Nisârî (Hüseyin)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 369.
E17. “Refî-i Kâlâyî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 454.
E18. “Revânî (Şeyh Şücâ)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 457-458.
E19. “Riyâzî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 465.
E20. “Şâhidî (İbrahim)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 575.
E21. “Yümnî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, 690.
E22. “Refi-i Kâlâyî”, DİA, 34, İstanbul 2007, 526.
E23. “Şem’î (Prizrenli)”, DİA, 38, İstanbul 2010, 506.

Doç.Dr.Murat Ali Karavelioğlu