Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar​

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1. “16. Yüzyıl Bilgin ve Şairlerinden Fevrî’nin Ahlâk-ı Mehmed Paşa Adlı Eseri Üzerine”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Journal of Old Turkish Literature Researches), c. 2/1, 205-214.