Özgeçmiş

Prof.Dr. Murat Ali Karavelioğlu

Murat Ali Karavelioğlu 01.01.1976 tarihinde Eskişehir’in İnönü ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İnönü’de tamamladı. 1992 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1996 yılında dereceyle bitirdi. Aynı yıl Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve yine aynı yıl Kasım ayında araştırma görevlisi oldu. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığı İsmail Hakkı Bursevî’nin Muhammediye Şerhi (Birinci Cilt) Ferahu’r-Rûh adlı tezini Temmuz 1999’da vererek yüksek lisansını tamamladı.

2002 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda başladığı Doktora öğrenimini, Prof. Dr. Orhan Bilgin’in danışmanlığında hazırladığı XVI. Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin Divanı’nın Edisyon Kritiği ve İncelenmesi adlı tezi ile 2005 yılında bitirdi. 13 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 6-12 Haziran 2010 tarihleri arasında Viyana Üniversitesi’nde seminer dersleri verdi. 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere Manchester Üniversitesi’nin davetlisi olarak İngiltere’ye gitti. 22 Haziran 2012 tarihinde Eski Türk Edebiyatı Doçenti oldu. 14 Eylül 2016 tarihinde kendi isteğiyle üniversiteden ayrıldı. 12 Eylül 2018 tarihinde Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 6 Ağustos 2019 tarihinde Profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1996
Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1999
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Marmara Üniversitesi 2005

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: İsmail Hakkı Bursevî’nin Muhammediye Şerhi (Birinci Cilt) Ferahu’r-Rûh  –  Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin Divanı’nın Edisyon Kritiği ve İncelenmesi  –  Prof. Dr. Orhan Bilgin

 

Görevler:

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  1. Selahattin Erdoğan; Hayali Beğ’in Kasideleri Üzerine Yorumlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
  2. Yasemin Karakuş; Seyit Nizamoğlu Mersiyelerini İçeren Bir Şiir Mecmuası: Mecmua-i Kasaid, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
  3. Sibel Ay; Millet Kütüphanesi’ndeki AE Mnz 560 Numarada Bulunan Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

  1. Zübeyde Yaşar Özer; Cevheretü’l-bidaye ve Dürretü’n-nihaye (Metin-İnceleme-Sözlük), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör.  Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi 1996-2005
Arş.Gör.Dr.    Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi 2005-2009
Yar.Doç.Dr.  Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi 2009-2012
Doç.Dr.  Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi 2012- 2016
Doç.Dr.  Fen Edebiyat Fakültesi – Iğdır Üniversitesi 2018-2019
Prof. Dr.  Fen Edebiyat Fakültesi – Iğdır Üniversitesi 2019- …

Projelerde Yaptığı Görevler:

XVI. Yüzyılın Usta Bir Şairi İstanbullu Mahremî ve Şiirleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Normal Kapsamlı Proje Yürütücülüğü

Türkçe Bir Kaside Mecmuası: Mecmua-i Kasâid-i Türkiyye, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, YADOP Yürütücülüğü

Kosova Kitabeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı (M. Samsakçı ve E. Doğan ile birlikte)