Kitaplar

Prof.Dr.Murat Ali Karavelioğlu

KİTAPLAR:


  1. İhtifalci Mehmed Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi, (Sadeleştirme ve Notlarla), Karizma AŞ. İstanbul 2004 (E. Doğan, Y. Başkan, İ. Mangaltepe, İ. Karaca ile birlikte)
  2. İhtifalci Mehmed Ziya Bey; Yenikapı Mevlevihanesi, Ataç Yayınları, İstanbul 2005, 261 s. + 16 resim.
  3. Kosova Kitâbeleri, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 2014, 267 s. (M. Samsakçı’nın editörlüğünde) 
  4. Prizrenli Şem’î, Şem’î Divanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014, 362 s.
  5. Mecmûa-i Kasâid-i Türkiyye, TDK Yayınları, Ankara 2015, 1200 s. 
  6. Fevrî Ahlâk-ı Mehmed Paşa Şairin Gözüyle Bir Devlet Adamı Portresi, Gece Akademi Yayınları, Ankara 2019, 200 s. + orijinal metin.
  7. Mahremi’nin Belgrad Fethine Kasidesi yada Kanuni Methiyesi ( DBY Yayınları)