Videolar

01Ağu 2018

BİR BEYİTTE İKİ KARDEŞ: CEM SULTAN VE SULTAN 2. BEYAZIT Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu             Sekizinci Osmanlı padişahı olan Sultan 2. Beyazıt, 1448 yılında Dimetoka’da dünyaya geldi. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Gülbahar Hatun’dur. Henüz çocuk denilebilecek bir yaşta Amasya’ya sancak beyi olarak gönderildi. Burada bazı askerî başarılarının yanı sıra Amasya’yı bir bilim, kültür […]

16May 2018

Nikolay Federoviç Katanov Murat Ali Karavelioğlu   ÜNLÜ TÜRKOLOG NİKOLAY FEDOROVİÇ KATANOV VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE BULUNAN KOLEKSİYONU Murat Ali Karavelioğlu• Özet 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan ve Türkoloji biliminin önde gelen isimlerinden olan Katanov, bu alanda özellikle Rus kaynaklarına olan vukufu ve bunları değerlendirmedeki başarısı ile bilim dünyasında haklı ve […]

15May 2018

Klasik Türk Şiirinin Denizci Şairi Agehi Murat Ali Karavelioğlu ÖZET 16. yüzyıl, Klasik Türk edebiyatının her bakımdan zirveye ulaştığı bir zaman dilimi olmuştur. Türk edebiyatının pek çok büyük şairi bu yüzyılda yaşamıştır. Osmanlı-Türk coğrafyasının her köşesinden çıkan şairler, bu edebiyatın gelişmesinde öncü rol oynamışlardır. Özellikle Rumeli toprakları her devirde olduğu gibi bu dönemde de hem […]

15May 2018

Türkiyat Mecmuası TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VE TÜRKİYAT MECMUASI Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1924 yılında Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü tarafından kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyetinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ilk ve tek ilmî enstitüdür. Türklerin yarattığı zengin medeniyeti ve kültürü araştıracak resmî bir kurumun yokluğu fark edilince, Gazi […]

12May 2018

Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu: Muhibbi’nin Edebi Kişiliği ve Sanatının Özellikleri   Murat Ali Karavelioğlu’na göre geleneğin yetiştirdiği şairlerden biri olan Muhibbi, yetiştiği geleneğe sıkı sıkıya bağlı bir şairdir. İstanbul’dan uzaklarda yazdığı ilk şiirleri iptidaidir. Bunlarda çoğunlukla ıstırap ve kanaatkârlık duyguları ağır basar. Padişahlık hayatında yazdığı daha çok sayıdaki şiirinde sanatının olgunlaştığı görülür. Aşk, coşku, […]

12May 2018

Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu : Türk Edebiyatında Şiir/Nazire Mecmualarının Önemi*   Türkiye’de şiir mecmuaları üzerinde çalışan araştırmacılardan biri de Murat Ali Karavelioğlu ’dur. Bu konuda çok sayıda makale yazan, bildiri sunan ve kitap hazırlayan Karavelioğlu ’nun, mecmuaların önemine dair anlattıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.   Ülkemizde ve dünyanın çeşitli kütüphanelerinde kayıtlı olduğunu bildiğimiz binlerce şiir/nazire mecmuası, hem […]