Doç.Dr.Murat Ali Karavelioğlu-Şair Zati’nin Üç Özelliği